ก้าวสู่ปีที่ 50 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับพัฒนาการที่ภาคภูมิใจ ในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

50th Anniversary of Khon Kean University toward World Class Research University

  • กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น

Abstract

-

Published
2019-08-01
How to Cite
กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น. (2019). ก้าวสู่ปีที่ 50 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับพัฒนาการที่ภาคภูมิใจ ในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก . Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 97-102. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/153