กล่อง: โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์

  • เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: ห้องสมุด, การเรียนรู้

Abstract

หนังสือ “กล่อง: โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์” เล่มนี้ รวบรวมบทความจากงานประชุมวิชาการประจำปี TK forum 2017-2018 และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และคำว่า “กล่อง” ที่ดึงคำสุดท้ายมาจากสำนวน “Think Outside the Box! คิดนอกกรอบ” เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสงสัย ไล่เรียงความคิดผ่านเนื้อหาในหนังสือ และตั้งคำถามกับตัวเองว่า อะไรที่ฉุดรั้งเราไม่ให้พ้นกรอบความคิดเก่า และทำอย่างไรเราถึงจะก้าวผ่าน “กล่อง” นี้ไปได้

โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ มีจุดร่วมคือการใช้ชีวิตด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการเรียนรู้ ภายในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

Published
2020-12-24
How to Cite
เสามะลีเ. (2020). กล่อง: โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 141-142. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/506