แวดวงสำนักหอสมุด

  • นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

แวดวงสำนักหอสมุด

Published
2020-12-24
How to Cite
ศรีวรเดชไพศาลน. (2020). แวดวงสำนักหอสมุด. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 143-147. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/507