เรื่องนี้ดี รู้งี้อ่านนานแล้ว

  • กฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

หนังสือเรื่อง “เรื่องนี้ดี รู้งี้อ่านนานแล้ว” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาบทสนทนาของรายการ โทรทัศน์ “เจาะใจ” ในช่วง “คอลัมนิสต์” มีรูปแบบการนำเสนอรายการ คือ “คอลัมนิสต์” หรือนักคิด นักเขียน นักร้อง และผู้มีชื่อเสียงในสังคม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ สรกล อดุลยานนท์ ยุทธนา บุญอ้อม วงศ์ทนง ชัยณรงค์ สิงห์ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นที เอกวิจิตร ภริษา ยาคอปเซ่น และวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ซึ่ง“คอลัมนิสต์” ทั้ง 7 ท่าน นี้จะนำเรื่องราวสาระต่างๆมาถ่ายทอดสู่ผู้ชมโดยเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเรื่องในแต่ละตอนและจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมสนทนากับพิธีกรรายการ คือ คุณสัญญา คุณากร เนื้อหาในการสนทนามีลักษณะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่ากระตุ้นความคิดของผู้ชมรายการให้ได้คิดตาม โดย “คอลัมนิสต์” จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวสาระความรู้ในแง่มุมต่างๆ หรือเรื่องแปลกๆใหม่ๆ ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่พลิกมุมมองและสร้างความประหลาดใจให้ผู้ชมรายการ “เจาะใจ” อีกด้วย

Published
2021-12-21
How to Cite
สุนทรก. (2021). เรื่องนี้ดี รู้งี้อ่านนานแล้ว. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 161-162. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/540