เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น

Crucial Conversations

  • นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

                หนังสือเรื่อง “เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น (Crucial Conversations)” เป็นหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารและการเจรจาในสถานการณ์ที่มีความสำคัญมาก โดย Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler เป็นผู้เขียนหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่และสอนเราวิธีการจัดการกับบทสนทนา
ที่ซับซ้อนและท้าทายในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้มีผู้แปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยคือ พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 หนังสือเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคล ว่าการพูดคุยที่สำคัญนั้นสามารถเป็นเครื่องมือที่มีผลสำคัญต่อผลลัพธ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรื่องสำคัญที่เราต้องพูดคุยนั้นอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานหรือความสัมพันธ์ทางส่วนตัว โดยการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่ผู้เขียนนำเสนอ เราสามารถสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

Published
2023-06-30
How to Cite
ศรีวรเดชไพศาลน. (2023). เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 77-78. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/600