[1]
สายสิงห์จ. 2021. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. Information - อินฟอร์เมชั่น. 28, 1 (Jun. 2021), 131-152.