[1]
คลังธนบูรณ์ว. 2022. การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 47-64.