[1]
ห้วยหงษ์ทองส. and เควียเซ่น ก. 2022. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 155-173.