[1]
สงเคราะห์ร. 2022. การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 99-112.