(1)
สายสิงห์จ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. information 2021, 28, 131-152.