(1)
ศรีวรเดชไพศาลน. แวดวงสำนักฯ. information 2021, 28, 163-167.