ห้วยหงษ์ทองส., & เควียเซ่น ก. (2022). การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 155-173. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535