ศรีวรเดชไพศาลน. (2021). แวดวงสำนักฯ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 163-167. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/541