ห้วยหงษ์ทองส.; เควียเซ่น ก. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 155-173, 6 Jun. 2022.