ศรีวรเดชไพศาลน. แวดวงสำนักฯ. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 28, n. 2, p. 163-167, 21 Dec. 2021.