ห้วยหงษ์ทองสุวรรณี, and เควียเซ่น กันยารัตน์. 2022. “การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 155-73. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535.