คลังธนบูรณ์ว. (2022) “การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 47-64. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516 (Accessed: 5October2022).