ศรีวรเดชไพศาลน. (2021) “แวดวงสำนักฯ”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), pp. 163-167. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/541 (Accessed: 7July2022).