[1]
คลังธนบูรณ์ว., “การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 47-64, Jun. 2022.