[1]
ห้วยหงษ์ทองส. and เควียเซ่น ก., “การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”, information, vol. 29, no. 1, pp. 155-173, Jun. 2022.