[1]
ศรีวรเดชไพศาลน., “แวดวงสำนักฯ”, information, vol. 28, no. 2, pp. 163-167, Dec. 2021.