1.
เหลืองอุบลร, เทียมแก้ว น. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. information [Internet]. 2019Aug.1 [cited 2023Jun.10];21(1):12-8. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145