1.
สายสิงห์จ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. information [Internet]. 2021Jun.28 [cited 2021Dec.3];28(1):131-52. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499