1.
หลิมวิจิตรเ. การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):19-6. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514