1.
คลังธนบูรณ์ว. การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):47-4. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516