1.
สุทธิประภาก. แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):65-8. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/519