1.
ห้วยหงษ์ทองส, เควียเซ่น ก. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):155-73. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535