1.
นาคธนศ. การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. information [Internet]. 2021Dec.21 [cited 2022Jul.7];28(2):143-60. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539