1.
ศรีวรเดชไพศาลน. แวดวงสำนักฯ. information [Internet]. 2021Dec.21 [cited 2022Jul.7];28(2):163-7. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/541