1.
สงเคราะห์ร. การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):99-112. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544